Xidmət qaydaları

Sayt tərəfindən saytın istifadəçilərinə hər hansı bir ödənişli xidmətlər göstərilmədiyindən "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu saytın administrasiyası ilə saytın istifadəçiləri arasında münasibətlərə şamil edilmir.

Saytın administrasiyası heç bir halda həkimlər və ya tibb müəssisələri, o cümlədən saytda profilləri yerləşdirilmiş şəxslər tərəfindən göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşımır.

BİZƏ ZƏNG EDİN